Phone: + 48 58 67 67 163     Email: sekretariat@agro-fish.pl

Tabela 2. Wybrane parametry chemiczne charakteryzujące stopień zanieczyszczenia uzyskiwanego w procesie produkcji mączki rybnej w Agro-Fish oleju rybnego (badania przeprowadzone w laboratorium MIR)

Badane parametry (mg/kg) Olej rybny Wartość dopuszczalna*
Kadm 0,0025 ± 0,001 2,0
Ołów 0,021 ± 0,0065 10
Rtęć 0,0021 ± 0,0002 0,5
Arsen 1,69 ± 0,53 10
Σ DDT 0,405 ± 0,164 0,5
Σ PCB 0,237 ± 0,036 2**

* wg Dyrektywy Rady Europy 1999/29/EC z 22.04.1999.
** wartość dopuszczalna dla ryb w wielu krajach UE.