Phone: + 48 58 67 67 163     Email: sekretariat@agro-fish.pl

Tabela 3. Zawartość kwasów tłuszczowych w oleju rybnym otrzymanym w Agro-Fish – badanie wykonane w J.S.H. Laboratoria Sp. z o.o. (dawne Polcargo)

Kwasy tłuszczowe Zawartość w %
C 14 : 0 5,0
C 14 : 1 0,2
C 15 : 0 0,6
C 16 : 0 18,0
C 16 : 1 6,0
C 17 : 0 0,7
C 17 : 1 0,4
C 18 : 0 0,3
C 18 : 1 24,9
C 18 : 2 4,3
C 18 : 3 2,9
C 18 : 4 2,7
C 20 : 0 0,2
C 20 : 1 2,6
C 20 : 5 7,4
C 22 : 0 0,1
C 22 : 1 2,6
C 22 : 5 0,8
C 22 : 6 12,6
Pozostałe kwasy tłuszczowe 7,4