Polityka jakości

Producent wysokiej jakości pasz, nie tylko dla ryb

Nadrzędnym celem polityki Jakości w naszym przedsiębiorstwie jest dążenie do spełnienia aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów w zakresie prowadzonej przez Agro-Fish działalności tzn.:

 • produkcji i dystrybucji wyrobów – pasz dla ryb,
 • produkcji i dystrybucji wyrobów – produktów petfood,
 • produkcji i dystrybucji wyrobów – według indywidualnych zamówień klientów,
 • świadczenie usług na każdym etapie hodowli (pomoc w planowaniu zapotrzebowania, pomoc w zapobieganiu chorobom, pomoc w rozwiązaniu sytuacji trudnych na hodowlach).

Polityka Jakości w firmie Agro-Fish Sp. z o.o. realizowana jest w ramach Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania międzynarodowej normy EN ISO 9001.

Główne kierunki działania w celu zagwarantowania pełnego zadowolenia naszego Klienta to:

 • Zapewnienie ciągłego wzrostu jakości produkowanych wyrobów i usług
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu optymalizację procesu produkcyjnego
 • Zapewnienie terminowej realizacji zamówień zgodnych z wymaganiami klientów
 • Zapewnienie konkurencyjności cenowej wyrobów.
 • Zapewnienie kompetentnej kadry oraz opracowanie i wdrożenie skutecznych metod rozwoju zawodowego pracowników

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • Współpracę z Klientami, stałe poznawanie ich potrzeb i oczekiwań w celu poprawy i udoskonalaniu skuteczności naszych działań
 • Tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy, świadomości pracowników oraz ich identyfikacji z przedsiębiorstwem
 • Pełną znajomość i przestrzeganie wymagań Systemu Zarządzania Jakością obowiązującego w firmie Agro-Fish

Polityka jakości jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników i podana do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

W oparciu o zagadnienia polityki przyjęto szczegółowe cele jakościowe  których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Kierownictwo.

X